top of page

Catequese da Comunidade

Catequese01.png
Catequese de Nenos
 

A catequese de nenos comeza nas nosas parroquias a partir dos seis anos e durante tres vanse preparando, mediante diversas reunións grupais e maila participación na eucaristía dominical, para a celebración da primeira comunión. En toda esta tarefa catequética é moi  importante o labor dos catequistas, pero también é indispensable o traballo das familias, pois a fe é algo que non pode ensinarse só teóricamente, senón que se ensina coa propia vida.

Confirmacion01.png
Catequese de Confirmación
 

Contamos tamén con varios grupos de nenos que se están preparando para celebrar o sacramento da confirmación. Este sacramento significa culminar o proceso de iniciación cristiá e, por iso, é o paso definitivo para o compromiso cristián na Igrexa e no mundo. Nas nosas parroquias existe a posibilidade de vivir este proceso de formación inmediatamente despois da primeira comunión ou máis tarde, sendo xa adultos.

Catequistas01.png
Grupo de Catequistas

 

É tamén moi importante o grupo de máis de vinte catequistas que ao longo do ano organizan as diversas actividades  e participan cos nenos e os xoves na eucaristía dominical. Eles son os discípulos misioneiros que, aprendendo sempre do Mestre, axudan a medrar naa fe aos nosos fillos, de xeito que  tamén eles poidan vivir o seu ser cristiáns con liberdade, respostando así á vocación que de Deus teñen recibido polo bautismo.

Biblia01.png
Grupo Bíblico
 

A Palabra de Deus é para nós palabra viva e eficaz, capaz de cambiar o corazón das persoas. Por iso canto máis a coñezamos mellor o coñeceremos a El. Este é o convencemento que nos axuda a profundizar na fe, a atopar respostas a moitas preguntas e, sobre todo, a vivir a nosa vida cristiá con maior autenticidade. Este grupo bíblico é bastante numeroso e está aberto a todos aqueles interesados que queiran participar.

bottom of page